Hospitals

City Hospital , Sonipat

Gohana Road (Sonipat)

Cygnus J.K. Hindu Hospital,Sonipat

Industrial Area Sonipat

D.N.Sharma Hospital

Adarsh Nagar, Sonepat


Phone : 0130-2231941

Dahiya Hospital,Sonipat

Old DC Road Sonipat


Phone : 0130-2255727

Dariya Ram Hospital Pvt. Ltd.

Murthal Road Sonipat

Dr. Sethi Amar Hospital

Rohtak Road,Kharkhoda (Sonepat)

Gajraj Hosiptal , Gohana, (Sonipat)

Near Bus Stand Rohtak Road Gohana, (Sonipat)


Phone : 01263-257377

Ganaur Dignostic Centre Ganaur

102/10 Railway Road Gannaur


Phone : 9896678221

General Hospital Sonepat

General Hospital Sonepat


Phone : 0130-2231931

GetWell Hoshiyar Singh Memorial Hospital

Main Delhi Road kkd


Phone : 9896949693