चिकित्सालय

नीलम सचदेवा नर्सिंग होम

मैन बाजार खरखौदा


फोन : 9996128515

न्यू धुहा नर्सिंग होम ,सोनीपत

दिल्ली रोड़ सोनीपत


फोन : 0130-2241604

पाटील नर्सिंग घर , (सोनीपत)

आदर्श नगर , (सोनीपत)


फोन : 0130-2230266

बंसल अस्पताल , सोनीपत

रोहतक रोड़,काठमंड़ी सोनीपत


फोन : 0130-2240780

बंसल नर्सिंग होम

शास्त्री नगर , गन्नौर


फोन : 0130-3291140

बंसल नर्सिंग होम ,सोनीपत

226-227 सैक्टर 14 सोनीपत

बत्रा नर्सिंग होम ,सोनीपत

ओल्ड डी. सी. रोड़ , सोनीपत

बी.पी.एस. खानपुर

गाँव - खानपुर


फोन : 01263-283063

भाटिया अस्पताल

जी. टी. रोड़ गन्नौर


फोन : 0130-2460324

भारत अस्पताल ,सोनीपत

ग्रीन करेजैंट ऑपोजिट ,सैक्टर-14 , सोनीपत


फोन : 0130-2230636