दस्तावेज़

दस्तावेज़
शीर्षक दिनांक डाउनलोड / लिंक
डीसी दर 2018-2019 17/07/2018 डाउनलोड(232 KB)
कलेक्टर दर 2018-2019 15/03/2018 डाउनलोड(5 MB)
एमसी खारखोदा सूची 2 15/03/2018 डाउनलोड(9 MB)
एमसी खारखोदा सूची 1 15/03/2018 डाउनलोड(10 MB)
एमसी खारखोदा मतदाता सूची 15/03/2018 डाउनलोड(6 MB)
जनगणना 15/03/2018 डाउनलोड(3 MB)
आपदा प्रबंधन 19/03/2018 डाउनलोड(2 MB)
सार्वजनिक अवकाश 15/03/2018 डाउनलोड(364 KB)
डीसी दर 2016-2017 15/03/2018 डाउनलोड(829 KB)
डीसी दर 2017-2018 15/03/2018 डाउनलोड(1 MB)